Apel Sekretariatu Fatimskiego.

Krucjata Jednej Intencji to duchowa kontynuacja Wielkiej Nowenny Fatimskiej, koordynowana przez Sekretariat Fatimski.

 

Zrozumieliśmy, że aby wypełnić prośbę Maryi dotyczącą wynagrodzenia Jej Niepokalanemu Sercu w Pierwsze Soboty Miesiąca, należy pokazać prawdziwy wizerunek Najświętszej Maryi Panny. Jest Ona najlepszą i najczulszą Matką, ale też Potężną Królową Nieba i Ziemi, która bezlitośnie miażdży szatana.

Aby przygotować tryumf Jej Niepokalanego Serca Sekretariat Fatimski potrzebuje Twojego duchowego wsparcia!

 

W duchu miłości do Matki Bożej oraz ze świadomością, iż, jako Polacy, poświęciliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi, Sekretariat Fatimski, prowadząc dalej swoją służebną działalność wobec orędzia Matki Bożej z Fatimy, po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej, podejmuje kolejne dzieło: Krucjatę Jednej Intencji.

Krucjata jest inicjatywą, która ma u swego źródła zatroskanie o rozwój i pogłębienie duchowości fatimskiej. Nie chodzi tu zatem o rozpowszechnienie kolejnej formy pobożności maryjnej, lecz o wypełnienie zobowiązań wynikających z aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Bardzo mocno było to akcentowane zarówno w 1946 roku, jak również w 2017 roku przez Episkopat Polski, by nie być biernym, lecz czynnym uczestnikiem Orędzia. A ma to miejsce wówczas, gdy np. podejmujemy nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.

W Fatimie Matka Boża ukazała nam Swe Niepokalane Serce, prosząc o pocieszenie, wskazując drogę ocalenia dla grzeszników, warunek pokoju na świecie oraz zapowiadając triumf Swego Niepokalanego Serca. Zaznaczyła również, iż obietnica się wypełni, jeśli ludzie Jej życzenia spełnią. Kochani: jakże wiele teraz zależy od każdego z nas!

Krucjata Jednej Intencji to zaproszenie do dowolnej – co do miejsca, czasu i formy – modlitwy, pokuty, czy ofiary, ale zawsze podjętej w tej jednej konkretnej INTENCJI. A zatem, jako dzieci Maryi, zjednoczmy się we wspólnej trosce, podejmując to, co dla nas jest możliwe, i wołajmy do Boga, w tej jednej INTENCJI. Ofiaruj, uczyń, podejmij jakiekolwiek dobro duchowe – to, co będzie dla Ciebie w danym miejscu i czasie możliwe – wzbudzając tę jedną konkretną INTENCJĘ.

Kochani, Bracie i Siostro, nie pytaj, czy masz to uczynić każdego dnia, czy też raz w tygodniu, a może w miesiącu. Nie chodzi o ilość, nie jest też ważne miejsce czy dzień tygodnia. Najważniejsze jednak, by z serca uczynić to, co jest dla Ciebie w danym czasie możliwe, choćby to było maleńkie ziarenko dobra nawet raz w roku, ale dokonane z myślą o tej właśnie INTENCJI, którą sformułował sam Jezus, a wskazała Matka Boża w Fatimie.

 

Pamiętaj! Jeśli wymodlimy tę łaskę dla siebie i innych, wówczas Polska wypełni swoje ślubowania, zmienimy bieg dziejów, uratujemy całe narody od zagłady, dusze przed piekłem, a świat od wojen. Przyczynimy się do nadejścia triumfu Niepokalanego Serca Maryi!

Ks. Krzysztof Czapla SAC