zwróć się do Maryi aktem poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu. Powracaj czasem w modlitwie do tych słów aktu poświęcenia. Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - bez zastrzeżeń - mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę - wszystko! O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.
Jak wiele zyskujesz? Dar Sekretariatu Fatimskiego dla włączających się do Szturmu modlitewnego.    W intencji każdego z Was w pierwsze soboty miesiąca, przez cały rok, będzie sprawowana Msza św. w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.   Ponadto, pod koniec każdego roku, lista wszystkich osób podejmujących Modlitewny Szturm w Jednej Intencji zostanie złożona u stóp figury Matki Bożej w Fatimie w Kaplicy Objawień  i odprawiona zostanie w ich intencji Msza św. z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej z Fatimy.
  Pragniemy Twego otwartego serca, dlatego nie mówimy o żadnej konkretnej modlitwie, czy też formie ofiary i pokuty. Nie mówimy o wymiarze dni tygodnia, czy konkretnej godzinie. Ważne, byś nosił w swym sercu wskazaną Intencję, byś o niej pamiętał i w dowolnym czasie i miejscu wypełnił ją dobrem: myślą, słowem lub czynem. Włączając się w nurt modlitwy w Jednej Intencji, otwierasz serce, by pamiętając o Intencji uczynić jakiekolwiek dobro. W porządku serca nie mówimy o żadnej konkretnej modlitwie, czy też formie ofiary i pokuty. Nie mówimy o wymiarze dni tygodnia, czy konkretnej godzinie. Ważne, byś nosił w swym sercu wskazaną Intencję, byś o niej pamiętał i w dowolnym czasie i miejscu wypełnił ją dobrem: myślą, słowem lub czynem. Nie ma tu sztywnej miary; nie ma minimum, a tym bardziej maksimum. Każdy z nas może postanowić sobie coś innego, w innym wymiarze, w innym miejscu i okolicznościach, ale zawsze wzbudzając tę jedna konkretną INTENCJĘ: „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”. Modląc się, by świat wypełnił Wezwania Matki Bożej z Fatimy, nie możemy zapomnieć, iż świat to również każdy z nas. Zatem ta konkretna Intencja, winna stać się również dla nas wyzwaniem i wezwaniem na przyszłość w podjęciu czynem prośby Naszej Matki. Ufamy, iż wspólna modlitwa będzie źródłem siły dla innych, ale również i dla każdego z nas  tworzących wspólnotę połączoną jedną INTENCJĄ.
  ODPOWIEDŹ JEST TYLKO JEDNA. KAŻDY!   Każdy może bowiem czynić dobro, takimi stworzył nas Bóg.   Każde dobro, chociażby najmniejsze i przez nikogo poza Bogiem nie zauważone, ma znaczenia. Tak jak pustynia, choć ogromna, to jednak składa się z ziarenek piasku, a ocean z kropel wody.   Odpowiedź jest zatem tylko jedna: każdy! Każdy może bowiem czynić dobro, takimi stworzył nas Bóg. Zatem każdy, jeśli uczyni jakiekolwiek dobro i złączy je ze wskazaną intencją, ten tym samym zostaje włączony do Modlitewnego Szturmu. Każdy, kimkolwiek jest; każde dobro, chociażby najmniejsze i przez nikogo poza Bogiem niezauważone; złączone z intencją tworzy duchowy skarbiec Modlitwy; ziarenko do niego może dołożyć każdy, bez wyjątku.   Hiacynta zazdrościła Łucji, iż ta może przyjmować Komunię św., a tym samym w pełni czynić to, o co prosiła Piękna Pani i wynagradzać jej Niepokalanemu Sercu. Wielu z naszych bliźnich, wielu z nas, z różnych przyczyn nie może np. przystępować do Komunii św., a tym samym w pełni uczestniczyć w pierwszych sobotach miesiąca. Przez włączenie się w Szturm modlitewny możemy jednak przyczynić się do tego, że nabożeństwo to będzie coraz bardziej powszechnie znane, jak również praktykowane. Tym samym każdy może mieć swój udział i przyczynić się do nadejścia triumfu Niepokalanego Serca Maryi. Dobro może i powinien czynić każdy!