ODPOWIEDŹ JEST TYLKO JEDNA. KAŻDY!

 

  • Każdy może bowiem czynić dobro, takimi stworzył nas Bóg.

 

  • Każde dobro, chociażby najmniejsze i przez nikogo poza Bogiem nie zauważone, ma znaczenia. Tak jak pustynia, choć ogromna, to jednak składa się z ziarenek piasku, a ocean z kropel wody.

 

  • Odpowiedź jest zatem tylko jedna: każdy! Każdy może bowiem czynić dobro, takimi stworzył nas Bóg. Zatem każdy, jeśli uczyni jakiekolwiek dobro i złączy je ze wskazaną intencją, ten tym samym zostaje włączony do Modlitewnego Szturmu. Każdy, kimkolwiek jest; każde dobro, chociażby najmniejsze i przez nikogo poza Bogiem niezauważone; złączone z intencją tworzy duchowy skarbiec Modlitwy; ziarenko do niego może dołożyć każdy, bez wyjątku.

 

  • Hiacynta zazdrościła Łucji, iż ta może przyjmować Komunię św., a tym samym w pełni czynić to, o co prosiła Piękna Pani i wynagradzać jej Niepokalanemu Sercu. Wielu z naszych bliźnich, wielu z nas, z różnych przyczyn nie może np. przystępować do Komunii św., a tym samym w pełni uczestniczyć w pierwszych sobotach miesiąca. Przez włączenie się w Szturm modlitewny możemy jednak przyczynić się do tego, że nabożeństwo to będzie coraz bardziej powszechnie znane, jak również praktykowane. Tym samym każdy może mieć swój udział i przyczynić się do nadejścia triumfu Niepokalanego Serca Maryi.
  • Dobro może i powinien czynić każdy!