PRAGNIENIEM JEST, BY CAŁA POLSKA I ŚWIAT W PIERWSZE SOBOTY BYŁ ZJEDNOCZONY PRZY NIEPOKALANYM SERCU MATKI

  • W duchu miłości do Matki Bożej oraz ze świadomością wezwań i obietnic danych przez Fatimską Panią, Sekretariat Fatimski zaprasza wszystkich do włączenia się do modlitewnego szturmu: „by Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”. Ta intencja połączyła już niemal 100 tys. ludzi w Polsce i 27 krajach świat. A jak długo będzie trwał nasz duchowy szturm?
  • Po pierwsze. Wszyscy zostaliśmy poświęceni Niepokalanemu Sercu Maryi, a tym samym mamy obowiązek wypełnienia, zaciągniętych przez poświęcenie się Sercu Maryi, zobowiązań. Nie możemy zatem spocząć, aż nie wypełnimy tego, co przez akt poświęcenia wpisaliśmy w Serce Matki. Tekst wezwania z 1946 roku dobitnie o tym przypominał w następujący sposób:

„Kiedy emigranci polscy w Paryżu obchodzili w roku 1856 dwóchsetną rocznicę Ślubów Jana Kazimierza, wówczas polski kaznodzieja, ks. Aleksander Jełowicki, omawiając obowiązek człowieka wobec ślubowanego czynu, doszedł do wniosku, że Polska dlatego upadła, bo naród nie wypełnił zaprzysiężonych  zobowiązań. Przed trzema miesiącami znowu katolicki naród polski u stóp Jasnogórskiej Pani złożył nowe ślubowania, których  treść znana  jest wszystkim. A więc nie powtarzajmy dawnego błędu niewypełnienia przyjętych przez ślubowanie zobowiązań, ale od słów przejdźmy teraz do czynów, do życia prawdziwie katolickiego w rodzinie, w społeczeństwie”.

  • Po drugie. Będziemy podejmować to duchowe dzieło, aż cała Polska i świat w pierwsze soboty zjednoczą się przy Niepokalanym Sercu Maryi, by pocieszać Serce Matki, by wyciągnąć wszystkie ciernie z Jej Serca. Będziemy szturmować dopóty, aż dla każdego oczywistością się stanie, iż w dzień pierwszej soboty, wzbudzając intencję wynagradzającą, należy przystąpić do spowiedzi, odmówić Różaniec, odprawić 15-minutową medytacje i przyjąć Komunie świętą. Nie ustaniemy, aż w sercach ludzi, do których Matka Boża kieruje Swe Orędzie, nie zrodzi się identyczne doznanie, jak u Siostry Łucji, iż nie ma piękniejszego dnia, jak pierwsza sobota, na którą będzie się czekać z utęsknieniem.
  • Po trzecie. Jak długo mamy trwać na modlitwie, podpowiada nam również sama treść Fatimskiego przesłania:

- aż nadejdzie pokój dla świata,

- aż Rosja się nawróci i jej błędy nie będą się rozlewać po świecie,

- aż nadejdzie triumf Niepokalanego serca Maryi.

  • A zatem niech połączy nas Jedna Intencja, byśmy wymodlili tę łaskę dla siebie i innych, wówczas Polska wypełni swoje ślubowania, zmienimy bieg dziejów, uratujemy całe narody od zagłady, dusze przed piekłem, a świat od wojen. Przyczynimy się do nadejścia triumfu Niepokalanego Serca Maryi!