Ty i Ja możemy obudzić wiele sumień 
oraz wstrząsnąć naszymi bliźnimi, którzy pozostają obojętni na to, o co prosiła Matka Boża.
Dołącz do Armii Maryi!