ŻYWY RÓŻANIEC W KRUCJACIE!


Żywy Różaniec w Polsce podejmuje Krucjatę Jednej Intencji.

Na spotkaniu Moderatorów Diecezjalnych Stowarzyszenia Żywy
Różaniec w Częstochowie w listopadzie 2019 roku podjęta została decyzja, iż intencja:
„by Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i
wypełnił świat”,  zostanie włączona do wspólnej
modlitwy corocznie w miesiącu maju.

Wspólna modlitwa, tym bardziej raduje, iż Stowarzyszenie Żywy Różaniec to największa wspólnota modlitewna w Polsce. Róże Różańcowe w Polsce, na co dzień odmawiając modlitwę różańcową, odpowiadają czynem na wezwanie Matki Bożej z Fatimy, „by codziennie odmawiać Różaniec”.

Jest to również czas Wielkiej Nowenny Różańcowej, o której tak mówi ks. Jacek Ganarek – KRAJOWY MODERATOR ŻYWEGO RÓŻAŃCA: Coraz bliżej jubileuszuRok 2026 będzie rokiem obchodów jubileuszu 200-lecia powstania Żywego Różańca. Do tej rocznicy przygotowuje nas Wielka Nowenna Różańcowa, która rozpoczęła się w roku 2018. Głównym hasłem nowenny, a jednocześnie jej programem, jest myśl założycielki: „Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”. Aby tak się stało, każdego roku nowenny będziemy rozważać inny temat związany z Żywym Różańcem. Przez tę nowennę chcemy uprosić potrzebne dary i łaski, aby Żywy Różaniec stał się potężną armią ludzi modlących się na różańcu i wspierających dzieło misyjne Kościoła”.

Opublikowano 2019-12-25 10:12