SIEDLCE. Krucjata Jednej Intencji poprzez peregrynację obrazu Matki Bożej Fatimskiej z Różańcem.


Obraz Matki Bożej Fatimskiej z Różańcem
wymiary 50x70cm.

Matka Boża, ukazując Swe Niepokalane Serce, jedną ręką podtrzymuje Polskę, a drugą błogosławi. Różaniec oplata naszą Ojczyznę wokół jej granic.

Poniżej znajduje się treść intencji, która jednoczy nas w Krucjacie:
„By Maryja była bardziej znana i miłowana, By Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

Intencja umieszczona na obrazie, ma stanowić zaproszenie do świadomej modlitwy, pokuty, czy ofiary w tej właśnie intencji w czasie peregrynacji obrazu.
Obraz ten będzie nawiedzał koła różańcowe „Żywego Różańca”, koła „Złotej Róży” – modlące się za kapłanów, Wspólnoty Domowego Kościoła oraz wszystkie wspólnoty i grupy modlitewne działające na terenie parafii pw. Św. Jana Pawła II w Siedlcach oraz osoby, które zgłosiły swój udział w Krucjacie Jednej Intencji. Obraz nawiedzi również wszystkie te osoby i rodziny, które będą tego pragnęły.
Parafia przygotowuje się do przyjęcia obrazu Matki Bożej z Różańcem, który to zostanie poświęcony przez Biskupa miejsca.
Ks. Proboszcz Jarosław Oponowicz, moderator Żywego Różańca dekanatu siedleckiego, 7 lipca 2019 roku zorganizowała konferencję w pierwszą sobotę miesiąca w kościele św. Józefa w Siedlcach. Było to spotkanie z kołami różańcowymi dekanatu siedleckiego. Uczestniczyło w nim ok. 450 osób. W czasie spotkania zaprezentowano koncepcję peregrynacji obrazu z możliwością nawiedzenia również innych parafii.
Pragniemy by nawiedzenie obrazu miało podniosły i świąteczny charakter, ze świadomością, iż poprzez ten znak przyjmuje się w swoim domu Matkę Najświętszą.
P. Danuta Makuła – Siedlce

Opublikowano 2019-07-31 8:07