JEDNO SERCE – 33 DNIOWE REKOLEKCJE – Z MARYJĄ DO JEZUSA


33 DNIOWE REKOLEKCJE – na aplikacji lub www.jednoserce.org

“Potem wielki znak się ukazał na niebie:

Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami,

a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.”
(Ap 12,1)

Żyjemy w szczególnym czasie, w którym Bóg ukazuje nam, że te słowa z Apokalipsy św. Jana spełniają się na naszych oczach. To czas Maryi, z którą Bóg podzielił się panowaniem nad ziemią i niebem. I to właśnie Ona została nam dana pod krzyżem za Matkę i Ona chce być nią w całej pełni. Jej została powierzona misja, aby tak nas kształtować, żebyśmy mieli Serce Jezusa.

“Taka jest wola Boga, abyśmy wszystko mieli przez Maryję.”
Św. Bernard

Zapraszamy Cię na drogę poznania i oddania się Maryi, aby Ona wprowadziła Cię w zjednoczenie z Jezusem w Twoim życiu, abyś mógł odnieść zwycięstwo nad Nieprzyjacielem i wszystkimi przeciwnościami w Twoim życiu.

“Jedno Serce” – to jasne wskazanie, że chodzi tylko o Jedno jedyne Serce Jezusa. Taka właśnie jest Maryja. Jej chodzi o jedność z Sercem Jej Syna. We wszystkim. W Sercu Jezusa i Maryi jest wszystko. Tylko Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, a pośrednictwo Maryi jest podporządkowane Jemu we wszystkim. Nie ma krótszej drogi do Serca Jezusa, niż przez Serce Maryi. Ostatecznie chodzi o to, by dzięki Niej, nasze małe serca, stały się jak Jego Serce.

Chcemy rozpocząć rok 2020 razem z Maryją, aby 1 stycznia w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rozpocząć nowy etap życia z Nią.
Dla każdego to będzie wyjątkowy czas. 29 listopada rozpoczynamy 33 dniowe rekolekcje przygotowujące do tego momentu.
Maryja zaprasza też Ciebie.

KONTAKT    FACEBOOK

Opublikowano 2019-11-24 11:11